Radykalni. Terror

4.1 звезд, основано на 73 отзывах

RUR 410.60

В наличии

Rok 2023

Radykalni

Europa powoli traci integralno , a wielomilionowa migracja muzu man w z Afryki P nocnej i Bliskiego Wschodu zalewa targany konfliktami kontynent

Ich droga przez t tni c wzbieraj c nienawi ci Europ staje si dla m odych ludzi przepraw przez piek o

Jego szcz cie nie trwa jednak d ugo wybranka pada ofiar zab jstwa honorowego, a on wraz ze swoim przyjacielem Micha em ledwo uchodz z yciem

Kiedy uprowadzona zostaje partnerka Micha a, m czy ni wraz z jej bratem Krzy kiem, o nierzem Legii Cudzoziemskiej, ruszaj za mordercami Nawal i porywaczami Moniki

Kuba Polak na wymianie studenckiej w Hiszpanii zakochuje si w pi knej Arabce, z kt r spodziewa si dziecka

Ludzie zn w b d zabija w imi Boga

Strefa Schengen to przesz o , strefy szariatu w najwi kszych metropoliach rozrastaj si w zastraszaj cym tempie, imigranckie getta toczy rak radykalnego islamu

Terror to mroczna wizja Starego Kontynentu, kt ra wcale nie jest tak nieprawdopodobna i odleg a, jak mog oby si nam wydawa

To dopiero pocz tek

To historia m odych ludzi, kt rzy wkraczaj w ycie, gdy wiat zaczyna trz si w posadach, aby wkr tce run i zala wszystkich fal niewyobra alnego okrucie stwa

W odpowiedzi do g osu zaczyna dochodzi skrajna prawica

Wojna jest nieuchronna

Новые продукты